MLADEN NOVAK

uni. dipl. inz. arhitekt


Rojenega v hitro rastoči Ljubljani koncem 60-ih let, me je fasciniralo in zaznamovalo že odraščanje v bližini velikih gradbišč. Še preden sem zares poznal poklic arhitekta, sem vedel, da bom, ko odrastem, počel prav to. Snoval, risal, oblikoval hiše in ambiente…

 

Srednjo šolo sem si izbral gradbeno tehnične smeri, da bi pred študijem arhitekture pridobil nekaj osnovnih znanj o gradbeni stroki. Študij sem nadaljeval na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani in leta 1994 diplomiral pri profesor Brezar Vladimirju.

 

Že kot študent, pa tudi še nekaj časa po končanem študiju, sem nabiral izkušnje po različnih priznanih arhitekturnih in oblikovalskih birojih, nekaj mesecev tudi v tujini. V isto obdobje segajo moji prvi povsem samostojni projekti.

 

Biro sem ustanovil leta 1996. Že od samega začetka sem se pretežno posvečal stanovanjski arhitekturi, nekoliko manj opremi gostinskih, trgovskih in poslovnih prostorov.

 

Približno 10 let sem kot prvi pri nas urejal rubriko z nasveti arhitekta v tedenski prilogi Delo & Dom osrednjega dnevnega časopisa “Delo”.

 

Po 20 letih delovanja in vrsti uspešno izvedenih projektov mi moj poklic še vedno predstavlja neizmerno veselje in strast. Redno sledim razvoju materialov in tehnologij, kolikor le dopušča čas, obiskujem pomembnejše gradbene, oblikovalske in pohištvene sejme.

 

PODROČJA DELOVANJA IN OBSEG VELIKOSTI PROJEKTOV

 

ARHITEKTURA:

  • Stanovanjska; od individualne enodružinske hiše, stanovanjskih dvojčkov ali trojčkov, do večstanovanjskih vila blokov z največ 8 stanovanjskimi enotami.
  • Poslovna; manjši poslovni objekti; pisarniški, trgovski, gostinski ali kombinacija, manjši hoteli, moteli, apartmajska naselja, manjše zasebne klinike, tudi manjši športno-vadbeni objekti.

 

REKONSTRUKCIJE:

  • Prenove in adaptacije objektov z namenom ohranjanja ali spremembe osnovne namembnosti z osvežitvijo ali popolno funkcionalno predelavo, naprimer iz stanovanjske v poslovno ali iz trgovske v galerijsko.

 

NOTRANJA OPREMA:

  • Opremljanje vseh vrst in nivojev stanovanjskih površin, od individualnih družinskih hiš, do etažnih enot večstanovanjskih objektov.
  • Opremljanje vseh vrst poslovnih prostorov, od pisarniških, trgovskih, gostinskih, hotelskih, galerijskih pa tudi lekarniških ali ambulantnih.

 

ZUNANJE UREDITVE:

  • ureditve zunanjih površin enodružinskih ali večstanovanjskih objektov, vključno z umestitvijo parkovnih površin, otroških igrišč, bazenov, pa tudi ureditvijo mirujočega prometa.
  • Ureditev zunanjih površin v okolici poslovnih objektov, prav tako ureditev samostojnih športno rekreativnih površin manjšega obsega.